transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Demonstration of P2Y4 purinergic receptors in the HT-29 human colon cancer cell line

Författare och institution:
Dick Delbro (Institutionen för de kirurgiska disciplinerna, Avdelningen för kirurgi); G. Nylund (-); Svante Nordgren (Institutionen för de kirurgiska disciplinerna, Avdelningen för kirurgi)
Publicerad i:
Autonomic & autacoid pharmacology, 25 ( 4 ) s. 163-6
ISSN:
1474-8665 (Print)
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2005
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
1 The aim of the current study was to investigate the existence of P 2 Y(4) purinergic receptors in the HT-29 human colon cancer cell line. 2 We utilized Western blots and immunocytochemistry for the analysis. 3 Western blotting demonstrated two bands that could not be found after the antibody had been preabsorbed with the control peptide, suggesting that both bands are related to the P 2 Y(4) purinergic receptor. 4 Immunocytochemistry showed immunoreactivity for the P 2 Y(4) purinergic receptor localized in the cytoplasm of the HT-29 cells. 5 This is the first demonstration of the protein expression of P 2 Y(4) purinergic receptors in a human colon cancer cell line.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP
Nyckelord:
Blotting, Western, Cytoplasm/metabolism, HT29 Cells/*metabolism, Humans, Immunohistochemistry, Receptors, Purinergic P2/*analysis
Postens nummer:
47685
Posten skapad:
2007-09-12 10:34

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007