transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Trust and Performances: Communication between Police and Protesters, from an Activist Perspective

Författare och institution:
Mattias Wahlström (Sociologiska institutionen)
Publicerad i:
Paper presented at the 6th Conference of the European Sociological Association, Murcia, Spain, September 26 2003,
Publikationstyp:
Konferensbidrag, övrigt
Publiceringsår:
2003
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Sociologi
Postens nummer:
47633
Posten skapad:
2007-09-11 14:51

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007