transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Current plastic surgery in abnorm[alities of female genitalia]

Författare och institution:
L Frost-Arner (-); M Aberg (-); Per-Olof Janson (Institutionen för kvinnors och barns hälsa, Avdelningen för obstetrik och gynekologi)
Publicerad i:
Lakartidningen, 101 ( 38 ) s. 2894-8, 2900
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2004
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP
Nyckelord:
Adolescent, Adrenal Hyperplasia, Congenital/surgery, Adult, Child, Child, Preschool, Clitoris/abnormalities/surgery, Female, Gender Identity, Genitalia, Female/abnormalities/embryology/*surgery, Humans, Infant, Infant, Newborn, Reconstructive Surgical Procedures/*methods, Sexuality, Surgery, Plastic/*methods, Vagina/abnormalities/surgery, Vulva/abnormalities/surgery
Postens nummer:
47608
Posten skapad:
2007-09-11 13:41

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007