transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Autobiography, Modernity and Translation

Författare och institution:
Tetz Rooke (Institutionen för orientaliska och afrikanska språk)
Publicerad i:
Cultural Encounters in Translation from Arabic, Topics in Translation 26, Edited by Said Faiq, s. 40-50
ISBN:
1-85359-744-9 (hbk) 1-85359-743-0 (pbk)
Publikationstyp:
Kapitel
Förlag:
Multilingual Matters
Förlagsort:
Clevedon, England
Publiceringsår:
2004
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Språk och litteratur ->
Språkstudier ->
Övriga språk ->
Arabiska
Nyckelord:
arabisk litteratur, översättningsvetenskap
Postens nummer:
47430
Posten skapad:
2007-09-10 13:05
Posten ändrad:
2009-01-17 17:14

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007