transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Translation of Arabic Literature: A Mission Impossible?

Författare och institution:
Tetz Rooke (Institutionen för orientaliska och afrikanska språk)
Publicerad i:
Current Issues in the Analysis of Semitic Grammar and Lexicon II, Oslo-Göteborg Cooperation 4th-5th November 2005, Edited by Lutz Edzard and Jan Retsö. , Abhandlung für die Kunde des Morgenlandes ( Band LIX ) s. 214-225
ISSN:
0567-4980
Publikationstyp:
Artikel, övrig vetenskaplig
Publiceringsår:
2006
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Språk och litteratur ->
Språkstudier ->
Övriga språk ->
Arabiska
HUMANIORA ->
Språk och litteratur ->
Litteraturvetenskap
Nyckelord:
arabisk litteratur, översättningsvetenskap
Postens nummer:
47415
Posten skapad:
2007-09-10 12:27

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007