transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

En kunskapens imperialism

Författare och institution:
Hans Ekbrand (Sociologiska institutionen)
Publicerad i:
Kritisk Utbildningstidskrift (KRUT), 2001 ( 101 )
Publikationstyp:
Artikel, övrig vetenskaplig
Publiceringsår:
2001
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Utbildningsvetenskap ->
Pedagogik
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Sociologi
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Sociologi ->
Socialt arbete ->
Ungdomsforskning
Postens nummer:
47404
Posten skapad:
2007-09-10 12:03

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007