transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

KAMEDO report no. 87: bomb attack in Finnish shopping center, 2002

Författare och institution:
E. Deverell (-); Per Örtenwall (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för kirurgi och kirurgisk gastroforskning, Avdelningen för kirurgi); O. Almgren (-); L. Riddez (-)
Publicerad i:
Prehospital and disaster medicine, 22 ( 1 ) s. 86-8
ISSN:
1049-023X
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2007
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
The detonation of a bomb in a shopping center in Vantaa, Finland, took place on 11 October 2002. Seven people died as a result and > 160 people required medical attention. Because the rescue teams were inadequately trained to respond to terrorist attacks, the event was handled according to protocol. A number of problems arose, including: people from different rescue agencies were difficult to distinguish from each other; there was inadequate communication between the incident site and the main hospital; relatives of victims were not kept informed; and psychiatric problems in the wake of the disaster were not addressed sufficiently.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP
Nyckelord:
*Commerce, Emergency Medical Services/*organization & administration/standards, *Explosions, Female, Finland, Humans, Male, Organizational Case Studies, *Public Facilities, *Terrorism
Postens nummer:
47372
Posten skapad:
2007-09-10 10:18
Posten ändrad:
2012-03-15 13:38

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007