transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Physicians’ opinions and experiences of the Pharmaceutical Benefits Reform

Författare och institution:
Karolina Andersson (-); Tove Jörgensen (Institutionen för medicin, avdelningen för samhällsmedicin och folkhälsa); Anders Carlsten (Institutionen för medicin, avdelningen för samhällsmedicin och folkhälsa)
Publicerad i:
Scandinavian Journal of Public Health, 34 s. 654-659
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2006
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Medicinska grundvetenskaper ->
Samhällsfarmaci och klinisk farmaci
Postens nummer:
47369
Posten skapad:
2007-09-10 09:48
Posten ändrad:
2010-01-26 12:48

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007