transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Liver transplantation for treatment of metastatic neuroendocrine tumors

Författare och institution:
Håkan Ahlman (Institutionen för de kirurgiska disciplinerna, Avdelningen för kirurgi); Styrbjörn Friman (Institutionen för de kirurgiska disciplinerna, Avdelningen för kirurgi); Christian Cahlin (Institutionen för de kirurgiska disciplinerna, Avdelningen för kirurgi); Ola Nilsson (Institutionen för laboratoriemedicin , Avdelningen för patologi); Svante Jansson (Institutionen för de kirurgiska disciplinerna, Avdelningen för kirurgi); Bo Wängberg (Institutionen för de kirurgiska disciplinerna, Avdelningen för kirurgi); Michael Olausson (Institutionen för de kirurgiska disciplinerna, Avdelningen för kirurgi)
Publicerad i:
Annals of the New York Academy of Sciences, 1014 s. 265-9
ISSN:
0077-8923 (Print)
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2004
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
Liver transplantation can be considered a therapeutic option for patients with neuroendocrine tumors only metastatic to the liver. Important selection criteria are well-differentiated tumors and a low proliferation rate (Ki67 <10%). In this series, orthopic liver transplantation offered good relief of symptoms and long disease-free intervals with initial survival of grafts and patients as in benign disease. The experience with multivisceral transplantation is still limited.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Cancer och onkologi
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Kirurgi
Nyckelord:
Adult, Carcinoid Tumor/pathology, Female, Follow-Up Studies, Humans, Insulinoma/pathology, Liver Neoplasms/mortality/*secondary/*surgery, *Liver Transplantation, Male, Middle Aged, Neuroendocrine Tumors/mortality/*secondary/*surgery, Pancreatic Neoplasms/pathology, Survival Rate
Postens nummer:
47364
Posten skapad:
2007-09-10 08:50
Posten ändrad:
2014-01-08 11:02

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007