transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Rädda trafikofferjouren! Hotade trafikofferjouren viktig för stöd och rehabilitering

Författare och institution:
Jörgen Lundälv (Institutionen för socialt arbete)
Publicerad i:
Debattartikel i Västerbottens-Kuriren den 16 november 1999,
Publikationstyp:
Artikel, övrig
Publiceringsår:
1999
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Kirurgi
SAMHÄLLSVETENSKAP
Nyckelord:
Trafikolyckor, trafikofferjour, stöd, rehabilitering
Postens nummer:
47361
Posten skapad:
2007-09-09 16:30

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007