transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Ett liv på egna villkor Vård och omsorg vid psykiska funktionshinder av Nyström, Maria, NoK

Författare och institution:
Per-Olof Larsson (Institutionen för socialt arbete)
Publicerad i:
Sensation En erfarenhets- och kunskapstidning om att leva med funktionshinder, ( 1 )
Publikationstyp:
Artikel, recension
Publiceringsår:
2003
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP
Nyckelord:
Funktionshinder Psykiskt funktionshinder
Postens nummer:
47345
Posten skapad:
2007-09-09 11:12
Posten ändrad:
2010-01-26 12:56

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007