transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Och jag var länge död : läsningar av det ambivalenta : Olav H. Hauge

Författare och institution:
Staffan Söderblom (Litterär gestaltning)
ISBN:
91-975568-2-3
Antal sidor:
232
Publikationstyp:
Bok
Förlag:
Autor
Förlagsort:
Göteborg
Publiceringsår:
2006
Språk:
svenska
Sammanfattning (abstract):
Olav H. Hauge (1908 - 1994) är en av de stora i nordisk 1900-talslyrik. Och redan i sin samtid en självklar klassiker i norsk litteratur, närmast en nationalskald. I sin essä Och jag var länge död, diskuterar Staffan Söderblom den haugeska egenarten och författarskapets dolda och uppenbara poetik, dess ofta bråddjupa ambivalenser. Staffan Söderbloms läsning av Hauges dikter tar utgångspunkt i tidigare tolkningar, och fördjupar, modifierar och ifrågasätter med en sällsynt integritet och intensitet. Ett slags omläsningar - men som om Hauges dikter lästes för första gången.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Konst
Nyckelord:
poetik
Postens nummer:
47327
Posten skapad:
2007-09-07 15:23
Posten ändrad:
2009-01-20 15:49

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007