transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Preliminary Descriptive F0-statistics for Young Male Speakers

Författare och institution:
Jonas Lindh (Institutionen för lingvistik)
Publicerad i:
Papers from FONETIK 2006, Working Papers, 52, Department of Linguistics and Phonetics, Lund University, 52 s. 89-92
Publikationstyp:
Konferensbidrag, refereegranskat
Publiceringsår:
2006
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Språk och litteratur ->
Språkstudier
Nyckelord:
Forensic phonetics, speaker identification, Fundamental frequency, F0
Postens nummer:
47314
Posten skapad:
2007-09-07 14:05
Posten ändrad:
2011-01-20 09:58

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007