transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Visual Acoustic vs. Aural Perceptual Speaker Identification in a Closed Set of Disguised Voices

Författare och institution:
Jonas Lindh (Institutionen för lingvistik)
Publicerad i:
Annual conference of IAFPA, in Marrakech 2005,
Publikationstyp:
Konferensbidrag, övrigt
Publiceringsår:
2005
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Språk och litteratur ->
Språkstudier
Nyckelord:
Speaker identification, acoustic phonetics, forensic phonetics
Postens nummer:
47310
Posten skapad:
2007-09-07 14:02
Posten ändrad:
2011-01-20 09:58

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007