transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Handling the "Voiceprint" Issue

Författare och institution:
Jonas Lindh (Institutionen för lingvistik)
Publicerad i:
Proceedings of the XVIIth Swedish Phonetics Conference,
Publikationstyp:
Konferensbidrag, refereegranskat
Publiceringsår:
2004
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Språk och litteratur ->
Språkstudier
Nyckelord:
Forensic phonetics, voiceprint, speaker identification
Postens nummer:
47298
Posten skapad:
2007-09-07 13:50
Posten ändrad:
2011-01-20 09:58

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007