transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Resting energy expenditure is not influenced by classical music

Författare och institution:
Ebba Carlsson (Institutionen för invärtesmedicin, Avdelningen för klinisk näringslära); Hanna Helgegren (Institutionen för invärtesmedicin, Avdelningen för klinisk näringslära); Frode Slinde (Institutionen för invärtesmedicin, Avdelningen för klinisk näringslära)
Publicerad i:
J Negat Results Biomed, 4 s. 6
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2005
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
Obesity shows an increasing prevalence worldwide and a decrease in energy expenditure has been suggested to be one of the risk factors for developing obesity. An increase in resting energy expenditure would have a great impact on total energy expenditure. This study shows that classical music do not influence resting energy expenditure compared to complete silence. Further studies should be performed including other genres of music and other types of stress-inductors than music.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP
Postens nummer:
47280
Posten skapad:
2007-09-07 13:26

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007