transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

The exclusiveness of long-distance corporeal mobility: Differences in transnational travel behaviour between groups of young Swedes

Författare och institution:
Lotta Frändberg (Kulturgeografiska institutionen)
Publicerad i:
Paper for the 2nd Nordic Geographers Meeting, Bergen, Norway, 15-17 June 2007,
Publikationstyp:
Konferensbidrag, övrigt
Publiceringsår:
2007
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP
Nyckelord:
mobility, long-distance, transnationalism, youth
Postens nummer:
47255
Posten skapad:
2007-09-07 10:31

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007