transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Aspects on the management of patients with esophageal cancer

Författare och institution:
Henrik Bergquist (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för hud, plastik och öron)
ISBN:
978-91-628-7199-4
Antal sidor:
47
Publikationstyp:
Doktorsavhandling
Förlag:
Göteborg University
Förlagsort:
Göteborg
Publiceringsår:
2007
Språk:
engelska
Datum för examination:
2007-06-01
Lokal:
Arvid Carlssons hörsal, Medicinaregatan 3, Göteborg
Opponent:
Professor Göran Laurell, Norrlands universitetssjukhus, Umeå
Inkluderade delarbeten:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Oto-rino-laryngologi
Nyckelord:
Brachytherapy, dysphagia, esophageal neoplasms, free jejunal graft, health economic evaluation, palliative care, prediction psychiatric morbidity, radiographic evaluation, stent, survival, quality of life, voice prosthesis
Postens nummer:
47248
Posten skapad:
2007-09-07 10:05
Posten ändrad:
2010-01-26 12:48

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007