transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Quality studies of a multidisciplinary tumour conference for head and neck oncology

Författare och institution:
Joacim Stalfors (Institutionen för särskilda specialiteter, Avdelningen för öron, näs- och halssjukdomar)
ISBN:
91-628-6497-1
Antal sidor:
53
Publikationstyp:
Doktorsavhandling
Förlag:
Göteborg University
Förlagsort:
Göteborg
Publiceringsår:
2005
Språk:
engelska
Datum för examination:
2005-05-18
Lokal:
Aulan, Sahlgrenska universitetssjukhuset, Göteborg
Opponent:
Prof Sten Hellström, Karolinska universitetssjukhuset, Stockholm
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Oto-rino-laryngologi
Nyckelord:
Head and neck neoplasms; Quality assurance, Health care; Total quality management; Interdisciplinary communication; Multi-Institutional systems; Diagnostic errors; Telemedicine; Appointment and schedules; Economics medical
Postens nummer:
47242
Posten skapad:
2007-09-07 09:53
Posten ändrad:
2007-11-05 10:18

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007