transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Människors kunskap om arbetslöshetsersättningen

Författare och institution:
Per Gustafson (Sociologiska institutionen)
Publicerad i:
Arbetsmarknad & Arbetsliv, 10 ( 1 ) s. 27-41
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2004
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Sociologi
Postens nummer:
47225
Posten skapad:
2007-09-07 08:03

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007