transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

International migration and national belonging in the Swedish debate on dual citizenship

Författare och institution:
Per Gustafson (Sociologiska institutionen)
Publicerad i:
Papper presenterat vid Sociologförbundets årsmöteskonferens, Stockholms universitet, 5-6 februari 2004.,
Publikationstyp:
Konferensbidrag, övrigt
Publiceringsår:
2004
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Sociologi
Postens nummer:
47223
Posten skapad:
2007-09-07 07:58

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007