transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Social Work in Cuba and Sweden –– Achivemnets and Prospects.

Författare och institution:
Sven-Axel Månsson (Institutionen för socialt arbete); Clotile Proveyer Cervantes (-)
Utgiven i serie vid Göteborgs universitet:
Skriftserien / Institutionen för socialt arbete, ISSN 1401-5781
Publikationstyp:
Rapport
Förlagsort:
Göteborg
Publiceringsår:
2005
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP
Ytterligare information:
Skriftserien / Institutionen för socialt arbete 2005:2
Postens nummer:
47222
Posten skapad:
2007-09-06 23:02

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007