transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

"Får jag lov?" – om sexualitet och kärlek i den nya generationen unga med utvecklingsstörning.

Författare och institution:
Lotta Löfgren-Mårtenson (Institutionen för socialt arbete)
Utgiven i serie vid Göteborgs universitet:
Skriftserien / Institutionen för socialt arbete, ISSN 1401-5781; nr 2003:4
ISBN:
91-86796-40-2
Antal sidor:
257
Publikationstyp:
Doktorsavhandling
Förlagsort:
Göteborg
Publiceringsår:
2003
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP
Ytterligare information:
http://hdl.handle.net/2077/15903
Postens nummer:
47219
Posten skapad:
2007-09-06 22:42
Posten ändrad:
2010-05-10 10:41

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007