transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Självbild och förändring – ensamma mammors livsberättelse

Författare och institution:
Mona Franséhn (Institutionen för socialt arbete)
Utgiven i serie vid Göteborgs universitet:
Skriftserien / Institutionen för socialt arbete, ISSN 1401-5781
Publikationstyp:
Licentiatavhandling
Förlagsort:
Göteborg
Publiceringsår:
2001
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP
Ytterligare information:
Skriftserien / Institutionen för socialt arbete 2001:6
Postens nummer:
47211
Posten skapad:
2007-09-06 21:59

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007