transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Skilda världar – en studie av narkotikamissbrukares sociala relationer och sociala nätverk.

Författare och institution:
Anette Skårner (Institutionen för socialt arbete)
Utgiven i serie vid Göteborgs universitet:
Skriftserien / Institutionen för socialt arbete, ISSN 1401-5781; nr 2001:5
ISBN:
91-86796-33-X
Antal sidor:
365
Publikationstyp:
Doktorsavhandling
Förlagsort:
Göteborg
Publiceringsår:
2001
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP
Ytterligare information:
http://hdl.handle.net/2077/15466
Postens nummer:
47210
Posten skapad:
2007-09-06 21:49
Posten ändrad:
2010-04-27 10:16

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007