transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Rehabilitering och välfärdspolitik

Redaktör(er):
Rafael Lindqvist (Institutionen för socialt arbete); Antoinette Hetzler (-)
ISBN:
91-44-03464-4
Publikationstyp:
Bok, med redaktör
Förlag:
Studentlitteratur
Förlagsort:
Lund
Publiceringsår:
2004
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP
Nyckelord:
rehabilitering
Postens nummer:
47194
Posten skapad:
2007-09-06 17:00
Posten ändrad:
2012-01-09 16:47

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007