transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Uppfattningar om yrken - en fråga om social distans

Författare och institution:
Bengt Furåker (Sociologiska institutionen); Pál Orbán (Sociologiska institutionen); Tiiu Soidre-Brink (Sociologiska institutionen)
Publicerad i:
Arbetsmarkand & Arbetsliv, 3 ( 4 )
Publikationstyp:
Artikel, övrig vetenskaplig
Publiceringsår:
1997
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Sociologi
Postens nummer:
47118
Posten skapad:
2007-09-06 11:33
Posten ändrad:
2010-01-26 12:56

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007