transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Biståndshandläggningens villkor och dilemman. Muntlig presentation.

Författare och institution:
Anna Dunér (Institutionen för socialt arbete)
Publicerad i:
Äldreomsorgsdagarna. Stockholm, 12-13 oktober 2006.,
Publikationstyp:
Konferensbidrag, övrigt
Publiceringsår:
2006
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Sociologi ->
Socialt arbete
Nyckelord:
Biståndshandläggare, äldreomsorg, villkor, dilemman
Postens nummer:
47109
Posten skapad:
2007-09-06 10:02
Posten ändrad:
2010-01-26 12:56

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007