transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Normalisering och kategorisering – om handikappideologi och välfärdspolitik i teori och praktik för personer med utvecklingsstörning

Författare och institution:
Magnus Tideman (Institutionen för socialt arbete)
Utgiven i serie vid Göteborgs universitet:
Skriftserien / Institutionen för socialt arbete, ISSN 1401-5781; nr 1
ISBN:
91-44-01614-X
Antal sidor:
358
Publikationstyp:
Doktorsavhandling
Publiceringsår:
2000
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP
Ytterligare information:
Skriftserien / Institutionen för socialt arbete 2000:1
Postens nummer:
47088
Posten skapad:
2007-09-05 23:15
Posten ändrad:
2010-04-19 11:52

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007