transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Emotioner, sociala band och ritualer – en kvalitativ analys av narkotikakarriärer.

Författare och institution:
Odd Lindberg (Institutionen för socialt arbete)
Utgiven i serie vid Göteborgs universitet:
Skriftserien / Institutionen för socialt arbete, ISSN 1401-5781
ISBN:
91-86796-23-2
Antal sidor:
278
Publikationstyp:
Doktorsavhandling
Förlagsort:
Göteborg
Publiceringsår:
1998
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP
Ytterligare information:
Skriftserien / Institutionen för socialt arbete 1998:2
Postens nummer:
47077
Posten skapad:
2007-09-05 22:31

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007