transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

The Living Conditions of Young People in Sweden – on the Crisis of the 1990s, Social Conditions and Health

Författare och institution:
Curt Hagquist (Institutionen för socialt arbete)
Utgiven i serie vid Göteborgs universitet:
Skriftserien / Institutionen för socialt arbete, ISSN 1401-5781
ISBN:
91-86796-21-6
Publikationstyp:
Doktorsavhandling
Förlagsort:
Göteborg
Publiceringsår:
1997
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP
Ytterligare information:
Skriftserien / Institutionen för socialt arbete 1997:3
Postens nummer:
47074
Posten skapad:
2007-09-05 22:19

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007