transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

När meninghetsbesvär skulle bli tjänstetid – ett femtioårsperspektiv på socionom– och förvaltningsutbildningen i Göteborg

Författare och institution:
Ann Ighe (Institutionen för socialt arbete); Bertil Fridén (Institutionen för socialt arbete)
Utgiven i serie vid Göteborgs universitet:
Skriftserien / Institutionen för socialt arbete, ISSN 1401-5781
Publikationstyp:
Rapport
Förlagsort:
Göteborg
Publiceringsår:
1994
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP
Ytterligare information:
Skriftserien / Institutionen för socialt arbete 1994
Postens nummer:
47056
Posten skapad:
2007-09-05 21:14
Posten ändrad:
2009-08-04 10:46

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007