transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Ungdom sexualitet könsroller – en intervjustudie

Författare och institution:
Benny Henriksson (Institutionen för socialt arbete); Pia Lundahl (Institutionen för socialt arbete)
Utgiven i serie vid Göteborgs universitet:
Skriftserien / Institutionen för socialt arbete, ISSN 1401-5781
Publikationstyp:
Rapport
Förlagsort:
Göteborg
Publiceringsår:
1993
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP
Ytterligare information:
Skriftserien / Institutionen för socialt arbete
Postens nummer:
47048
Posten skapad:
2007-09-05 20:43

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007