transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Om kvinnor med diffus smärta – gruppsamtal som behandlingsform

Författare och institution:
Lilja Cajvert (Institutionen för socialt arbete)
Utgiven i serie vid Göteborgs universitet:
Skriftserien / Institutionen för socialt arbete, ISSN 1401-5781
Publikationstyp:
Licentiatavhandling
Förlagsort:
Göteborg
Publiceringsår:
1993
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP
Ytterligare information:
Licentiatavhandling, Skriftserien / Institutionen för socialt arbete 1993:5
Postens nummer:
47047
Posten skapad:
2007-09-05 20:41
Posten ändrad:
2011-03-14 10:24

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007