transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Ideologisk sexkamp. Kommunala kulturpolitiker tävlar i de klassiska ideologikerna.

Författare och institution:
David Karlsson (Förvaltningshögskolan)
Publicerad i:
Papper presenterat vid IX Nordiska kommunforskarkonferensen i Bergen,
Publikationstyp:
Konferensbidrag, övrigt
Publiceringsår:
2000
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Statsvetenskap ->
Statsvetenskap (exklusive studier av offentlig förvaltning och globaliseringsstudier)
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Statsvetenskap ->
Studier av offentlig förvaltning
Nyckelord:
ideologi, kommunpolitiker, kulturpolitik
Postens nummer:
47013
Posten skapad:
2007-09-05 17:13

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007