transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Borgmästardemokrati – svenska kommuner mellan kvasiparlamentarism och krypto-presidentialism?

Författare och institution:
David Karlsson (Förvaltningshögskolan)
Publicerad i:
Papper presenterat vid 13:e Nordiska kommunforskarkonferensen i Oslo 2004,
Publikationstyp:
Konferensbidrag, övrigt
Publiceringsår:
2004
Språk:
svenska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Statsvetenskap ->
Statsvetenskap (exklusive studier av offentlig förvaltning och globaliseringsstudier)
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Statsvetenskap ->
Studier av offentlig förvaltning
Nyckelord:
kommuner, demokrati, kommunstyrelsens ordförande, borgmästare, Sverige
Postens nummer:
47005
Posten skapad:
2007-09-05 16:11

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007