transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

The Nordic study on youth unemployment

Författare och institution:
Jan Carle (Sociologiska institutionen); Ilse Julkunen (-)
Publicerad i:
Young and unemployed in Scandinavia - a Nordic comparative study, s. 14
ISBN:
92-893-0253-4
Publikationstyp:
Kapitel
Publiceringsår:
1998
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Annan samhällsvetenskap ->
Övrig annan samhällsvetenskap
Nyckelord:
ungdom, miljö, opinion, politiskt handlande
Postens nummer:
46997
Posten skapad:
2007-09-05 15:58
Posten ändrad:
2008-05-21 12:20

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007