transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Unga människor och familjerelationer i Sverige

Författare och institution:
Jan Carle (Sociologiska institutionen)
Publicerad i:
Kollind, a K & Peterson, A (eds) Thoughts on Family, Gender, Generation and Class, s. 191-205
ISBN:
0072-5099
Publikationstyp:
Kapitel
Förlag:
Göteborg University
Förlagsort:
Göteborg
Publiceringsår:
2003
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Annan samhällsvetenskap ->
Övrig annan samhällsvetenskap
Nyckelord:
familj, ungdomar
Postens nummer:
46972
Posten skapad:
2007-09-05 15:17
Posten ändrad:
2008-05-22 13:21

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007