transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

FRC in Acute Lung Injury

Författare och institution:
Christian Rylander (Institutionen för de kirurgiska disciplinerna, Avdelningen för anestesiologi och intensivvård)
ISBN:
91-628-6487-4
Antal sidor:
64
Publikationstyp:
Doktorsavhandling
Förlag:
Göteborg University
Förlagsort:
Göteborg
Publiceringsår:
2005
Språk:
engelska
Datum för examination:
2005-04-29
Lokal:
Föreläsningssal F3, Sahlgrenska universitetssjukhuset
Opponent:
Professor Anders Larsson, Danmark
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Anestesi och intensivvård
Postens nummer:
46956
Posten skapad:
2007-09-05 14:01
Posten ändrad:
2007-11-05 10:24

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007