transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Vasopressors and intestinal mucosal perfusion

Författare och institution:
Andreas Nygren (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för anestesi, biomaterial och ortopedi)
ISBN:
978-91-628-6808-6
Antal sidor:
72
Publikationstyp:
Doktorsavhandling
Förlag:
Göteborg University
Förlagsort:
Göteborg
Publiceringsår:
2006
Språk:
engelska
Datum för examination:
2006-05-05
Lokal:
Aulan, Sahlgrenska universitetssjukhus, Göteborg
Opponent:
Prof Gisli Sigurdsson
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Anestesi och intensivvård
Postens nummer:
46955
Posten skapad:
2007-09-05 13:56

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007