transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Miljöstrategier - Ett företagsekonomiskt perspektiv, andra upplagan

Författare och institution:
Peter Dobers (Gothenburg Research Institute (GRI)); Rolf Wolff (Gothenburg Research Institute (GRI))
ISBN:
91-648-0120-9
Antal sidor:
210
Publikationstyp:
Bok
Förlag:
Nerenius & Santérus Förlag
Förlagsort:
Stockholm
Publiceringsår:
1997
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Ekonomi och näringsliv ->
Företagsekonomi
Ytterligare information:
Företagsekonomiska studier i miljö 1 Andra upplagan. Finns även i en första upplaga (1995), med ISBN 91-88384-64-0.
Postens nummer:
46950
Posten skapad:
2007-09-05 13:42

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007