transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Patienters och anhörigas upplevelse av långtidssjukvård – en pilotstudie.

Författare och institution:
Brita Eriksson (Institutionen för socialt arbete); Ragnhild Seljee (Institutionen för socialt arbete)
Utgiven i serie vid Göteborgs universitet:
Skriftserien / Institutionen för socialt arbete, ISSN 1401-5781
Publikationstyp:
Rapport
Förlagsort:
Göteborg
Publiceringsår:
1983
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP
Ytterligare information:
Skrifter om socialt arbete 1983:8
Postens nummer:
46857
Posten skapad:
2007-09-04 18:45

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007