transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

On the edge of a crisis: Sweden in the 1840s

Författare och institution:
Carl-Johan Gadd (Ekonomisk-historiska institutionen)
Publicerad i:
When the potato failed. Causes and effects of the 'last' Europeans subsistence crisis, 1845-1850, s. 313-340
ISBN:
2007
Publikationstyp:
Kapitel
Förlag:
Brepols Publishers
Förlagsort:
Turnhout, Begium
Publiceringsår:
2007
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
LANTBRUKSVETENSKAPER ->
Lantbruksvetenskap, skogsbruk och fiske ->
Jordbruksvetenskap ->
Agrarhistoria
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Ekonomi och näringsliv ->
Ekonomisk historia
Postens nummer:
46852
Posten skapad:
2007-09-04 18:32

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007