transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Frankfurtprocessen: En historiefilosofisk exkurs över tillståndet i Tyskland den 6 februari 1933 genom ett fiktivt samtal vid institutet för social forskning i Frankfurt. Bland deltagarna märks Max Horkheimer, Theodor Wiesengrund Adorno, Herbert Marcuse, Leo Löwenthal, Fredrich Pollock and Erich Fromm)

Författare och institution:
Lars Rönnmark (Institutionen för socialt arbete)
Utgiven i serie vid Göteborgs universitet:
Skriftserien / Institutionen för socialt arbete, ISSN 1401-5781
Antal sidor:
98
Publikationstyp:
Rapport
Förlagsort:
Göteborg
Publiceringsår:
1983
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP
Ytterligare information:
Skrifter om socialt arbete 1983:3
Postens nummer:
46848
Posten skapad:
2007-09-04 18:25

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007