transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Projekt unga missbrukare Del 2: Projektgruppens teoretiska ställningstaganden. Kommentar till frågeguiden Del 3: Frågeguiden

Författare och institution:
Ragnhild Seljee (Institutionen för socialt arbete)
Utgiven i serie vid Göteborgs universitet:
Skriftserien / Institutionen för socialt arbete, ISSN 1401-5781
Publikationstyp:
Rapport
Förlagsort:
Göteborg
Publiceringsår:
1981
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP
Ytterligare information:
Skrifter om socialt arbete 1981:4
Postens nummer:
46828
Posten skapad:
2007-09-04 16:53

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007