transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Changes of Employer, Employment Protection and Labour Market Attachment.An Analysis of Swedish Data from 1972-1998

Författare och institution:
Bengt Furåker (Sociologiska institutionen); Tomas Berglund (Sociologiska institutionen)
Publicerad i:
Flexicurity and Beyond, 12-13 October 2006, Aalborg, Denmark,
Publikationstyp:
Konferensbidrag, övrigt
Publiceringsår:
2006
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Sociologi
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Annan samhällsvetenskap ->
Arbetslivsstudier
Postens nummer:
46813
Posten skapad:
2007-09-04 16:05
Posten ändrad:
2011-01-20 10:00

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007