transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Levande mötesplatser – om att skapa nätverk. Kollegie¬granskning i tre projekt inriktade på folkhälsoarbete för äldre.

Författare och institution:
Monica Nordström (Institutionen för socialt arbete)
Publikationstyp:
Rapport
Förlag:
FoU i Väst, Göteborgs regionens kommunalförbund.
Förlagsort:
Göteborg
Publiceringsår:
2002
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP
Ytterligare information:
FoU i Väst, rapport 2:2002, Göteborgs regionens kommunalförbund.
Postens nummer:
46750
Posten skapad:
2007-09-04 13:30

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007