transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Biståndshandläggningens villkor och dilemman inom äldre och handikappomsorgen

Författare och institution:
Anna Dunér (Institutionen för socialt arbete); Monica Nordström (Institutionen för socialt arbete)
ISBN:
91-44-03530-6
Antal sidor:
145
Publikationstyp:
Bok
Förlag:
Studentlitteratur
Förlagsort:
Lund
Publiceringsår:
2005
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP
Postens nummer:
46742
Posten skapad:
2007-09-04 13:01
Posten ändrad:
2010-01-26 12:56

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007