transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Vanliga och mer ovanliga dagars medieanvändning

Författare och institution:
Åsa Nilsson (Institutionen för journalistik, medier och kommunikation (JMG))
Publicerad i:
Ju mer vi är tillsammans, s. 241-260
ISBN:
9189673042
Publikationstyp:
Kapitel
Förlag:
SOM-institutet vid Göteborgs universitet
Förlagsort:
Göteborg
Publiceringsår:
2004
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP
Nyckelord:
medieanvändning, medievardag, vanor, medievanor
Postens nummer:
46679
Posten skapad:
2007-09-04 10:15

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007