transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

En rättegång som låter höra om sig?

Författare och institution:
Jörgen Lundälv (Institutionen för socialt arbete)
Publicerad i:
Debattartikel i Borås Tidning den 1 februari 2006,
Publikationstyp:
Artikel, övrig
Publiceringsår:
2006
Språk:
svenska
Sammanfattning (abstract):
Hur sköts ljudupptagningar vid Borås tingsrätt? Vilka konsekvenser får misslyckade ljudupptagningar för rättssäkerheten, forskningen och möjligheten att i efterhand kritiskt granska rättegången frågar Jörgen Lundälv, trafikskadeforskare vid Göteborgs universitet.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Annan samhällsvetenskap ->
Övrig annan samhällsvetenskap
Nyckelord:
Ljudupptagningar, Borås tingsrätt, rättssäkerhet, trafikmål, band, återanvändning
Postens nummer:
46662
Posten skapad:
2007-09-03 21:31

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007